För Boende

Här hittar boende information som rör fastigheten, detta uppdateras kontinuerligt allt eftersom frågor kommer in till styrelsen. Undrar du någonting utöver det du hittar här eller ifall du är osäker på om du är med i föreningens mejllista kan du kontakta styrelsen via mejl, se kontakt.

Ordningsregler

I bifogat dokument nedan finns föreningens ordningsregler.

Felanmälan

Nytorget fastighetsförvaltning
Nytorget sköter vår förenings förvaltning (både underhåll och ekonomi). Vänd er i först hand till Nytorget om ni upptäcker att något är fel i fastigheten eller behöver hjälp med något gällande ekonomi, så som månadsavgiften, bankärenden, etc.

Det finns anslag uppsatta i portarna med kontaktuppgifter, men ni kan även besöka www.nytorget.se där ni enkelt kan skicka in en felanmälan eller fråga om hjälp.

BeWe Fastighetsservice
Föreningen har ett avtal med BeWe gällande frågor kring vår undercentral och värme. Ni felanmäler till dem ifall det uppstår problem med era radiatorer eller varmvatten. BeWe har sitt kontor tvärs över gatan till oss och är snabba med att hjälpa till.

Ni kan enkelt felanmäla via deras hemsida: www.bewe.nu.

Jour
Vid akuta fel kontaktas Fastighetjour Bravida på telefonnummer: 020-21 21 12
Akuta fel är vattenläckage, strömavbrott och stamstopp.
Utryckning kommer att debiteras den boende om denne orsakat felet.
Jouren kontaktas endast efter kontorstid samt helgdagar.

Styrelsen
Kontakta Styrelsen i sista hand ifall det gäller ärenden ovan. Styrelsens medlemmar utför allt styrelsearbete på sin fritid och utöver ordinarie arbeten. Vi har i regel styrelsemöte en gång per månad med undantag för ett något längre sommaruppehåll i samband med semester. Vi hanterar inkommande frågor och ärenden till Styrelsen per möte och återkopplar därför med svar efter respektive styrelsemöte. Om det är ett brådskande ärende så återkopplar vi självklart så fort det är möjligt. 

Renovering

Vid renovering som innebär väsentlig ändring av lägenheten ska ansökan göras. Vid ingrepp i gasledningar, stammar och ventilationssystemet ska styrelsen alltid underrättas. I dokument finns regler som förtydligar vilka regler som gäller och vilka ändringar som kan kräva en ansökan, vid osäkerhet kan du kontakta styrelsen.

Bredband

Föreningen av gruppavtal via Ownit på 700/1000 Mbit. Som boende behöver du bara anmäla dig som kund hos Ownit och koppla på en router. Vid problem att uppnå en hastighet över 100 (hundra) Mbit vid mätning hos exempelvis Bredbandskollen ska nedanstående punkter kontrolleras.

Om hastigheten trots kontroll fortfarande inte når över 100 Mbit kan kontakten vara felaktigt installerad, kontakta styrelsen via mejl för hjälp att åtgärda detta.

Kontrollera om router och datorns nätverkskort är klassad för 1000 Mbit.

Vid mätning med inkopplad kabel:
– Dator ska kopplas med kabel klassad lägst CAT5e. 

Vid mätning över WiFi:
– Kabel från dosa till router är klassad lägst CAT5e.
– WiFi-standard är lägst 802.11n på 5 gHz.
– Mätning görs ståendes intill router. 

Nyckelbrickor & Kod

Kod är av säkerhetsskäl endast aktiverat fram till klockan 22 på kvällen, därefter används nyckelbricka eller huvudnyckel för entré.

Vid borttappad nyckelbricka ska du kontakta styrelsen för hjälp med att avaktivera denna. Styrelsen för register över vilka nyckelbrickor som är kopplade till lägenheterna och håller endast nyckelbrickor som finns hos medlemmar aktiverade.

Tvättstuga

Bokning av tvättstugan
Efter färdig tvättid ska bokningscylinderna parkeras. Om du märker att en bokningscylinder reserverat en tvättid ett längre tag kan du kontakta styrelsen så att vi kan flytta denna.

Saknar du bokningscylinder?
Ifall du saknar nyckel till den bokningscylinder som hör till din lägenhet uppmanas du kontakta styrelsen. Styrelsen har reservnycklar till en majoritet av bokningscylinderna.

Bokning med papperslappar är inte giltiga och dessa kan ersättas med bokningscylinder.

Stopptid på en timme
För att undvika att tvättider går oanvända gäller en stopptid om en timme. Det innebär att om ingen tvätt har påbörjats inom en timme är tvättiden ledig och fri att användas av annan medlem.

Matsortering

Föreningen har gemensam matsortering och uppmuntrar till att så många hushåll som möjligt utnyttjar möjligheten. Tillbehör och nya pappåsar finns att hämta i B-portens källare i gången efter köket.

Personuppgifter

I nedan bifogad blankett finns beskrivet hur föreningen behandlar dina personuppgifter som medlem.