Renovering

Vid renovering som innebär väsentlig ändring av lägenheten ska ansökan göras.

I dokument finns regler som förtydligar vilka regler som gäller och vilka ändringar som kan kräva en ansökan, vid osäkerhet kan du mejla styrelsen.